Help, mijn kind gaat uit!
Op 29 juni (19.00-20.00 uur) organiseert Mondriaan de online ouderavond ‘Help, mijn kind gaat uit’.

Tijdens deze ouderavond wordt besproken hoe je als ouder nog steeds invloed kan hebben op jongeren.

Op een interactieve en uitdagende manier wordt met ouders gediscussieerd over hoe je omgaat met deze fase in de puberteit. Korte filmpjes dagen uit tot het gesprek.

Er wordt informatie gegeven over waar jongeren mee in aanraking komen. Wat doet XTC en hoeveel drinken ze nou eigenlijk als je er niet bij bent?

Maar vooral; welke aangrijpingspunten heb je als ouder? Wat werkt en wat zijn veel voorkomende valkuilen? Ouders krijgen concrete adviezen en tips.

Er zijn geen kosten aan verbonden. De avond wordt georganiseerd door Mondriaan Preventie. Alle ouders van bovenbouwleerlingen van de middelbare scholen uit Zuid-Limburg zijn welkom.

Deze avond wordt online aangeboden via Teams op dinsdag 29 juni van 19.00 – 20.00 uur.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar preventie@mondriaan.eu onder vermelding van Help mijn kind gaat uit. Na aanmelding ontvangt u de link voor deelname.
Ook voor vragen of meer informatie, kunt u terecht op bovenstaand mailadres.