In de gemeente Sittard-Geleen worden in het najaar van 2020 in elk stadsdeel ontmoetingsdagen georganiseerd, speciaal gericht op senioren.

De ontmoetingsdag is bedoeld voor alle senioren om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van sport en bewegen, voeding en sociale activiteiten maar ook antwoord krijgen op alle vragen rondom gezondheid en leefbaarheid in de wijk.

 

Daarnaast tracht Ecsplore zoveel mogelijk senioren te motiveren actief te (blijven) participeren in de maatschappij door het vinden van bijvoorbeeld nieuwe sportieve activiteiten, hobby’s, vrijwilligerswerk of andere zinvolle en dankbare bezigheden.

Preventie en zelfredzaamheid, evenals de dimensies van Mijn Positieve Gezondheid zijn belangrijke pijlers waarop de ouderen ontmoetingsdagen zijn gebaseerd.

 

In opvolging van deze Ouderen Ontmoetingsdag wordt er aansluitend een 3 weken lang gevarieerd vervolgprogramma aangeboden waarbij Ecsplore externe partijen een podium biedt.

Deelnemers kunnen dan zelf ervaren wat er op het gebied van sport &bewegen, gezondheid, educatie, cultuur en ontspanning te beleven valt in hun eigen wijk.

Met dit vervolgprogramma hoopt Ecsplore senioren te helpen aan een duurzame actieve leefstijl ter bevordering van hun gezondheid op fysiek, mentaal en sociaal vlak.

Inwoners van 55 jaar en ouder zijn van harte welkom op:
Dinsdag 22 september 2020 van 10:00 tot 14:00 uur in Sport- en Recreatiecentrum het Anker, Ankersweg 52, Buchten.

Donderdag 24 september 2020 van 10:00 tot 14:00 uur in Zalencentrum de Oase, Bachstraat 51 Sittard.

Deelname is gratis. Aanmelden is vereist vanwege de voorbereidingen.

De geplande ontmoetingsdagen in Sittard en Geleen, meer informatie en aanmelden via: www.ecsplore.nl/ontmoetingsdagen.