Het college van Burgemeester en Wethouders van Beek stelt de gemeenteraad voor om het ontwerp bestemmingsplan Lampenpaleis Beek
gewijzigd vast te stellen.
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van het huidige pand en de herbouw van 25 appartementen.

Om het bouwplan te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Als de gemeenteraad ermee instemt wordt
de huidige bestemming (detailhandel) gewijzigd in enkel een woonbestemming.


Op het ontwerp bestemmingsplan Lampenpaleis Beek, dat van 6 augustus tot en met 16 september ter inzage lag, is één zienswijze ingediend.
Deze zienswijze heeft geleid tot een tekstuele aanvulling in het plan.

De Beekse gemeenteraad neemt in de vergadering van december een besluit over het voorliggende plan.