Burgemeester Leurs heeft een open brief geschreven aan  alle inwoners van de gemeente Stein.

“Hier in onze gemeente leven we met de ‘naas nao de Maas’. De Maasvallei die ons door de tijden heen leven heeft geschonken, waar het goed vertoeven is en die onze kernen verbindt, heeft zich de vorige week van zijn grilligste kant laten zien en heeft ons doen huiveren.

Op donderdag 15 juli heb ik vanwege het verwachte waterpeil het besluit moeten nemen om inwoners van een aantal gebieden preventief te evacueren.

Een besluit waarvan ik me terdege bewust ben dat dit een grote impact heeft op de mensen die het betreft.

Je (t)huis moeten verlaten, niet weten wanneer je weer terug kunt keren en of alles ongeschonden blijft. Uw veiligheid staat echter te allen tijde voorop.

Ik heb in deze crisistijd veel naastenliefde en een grote mate van hulpbereidheid gezien. Inwoners die die elkaar onderling helpen en de deur voor een ander open zetten.

Als uw burgermoeder vervullen al deze initiatieven en vormen van medemenselijkheid mijn hart met grote trots. Samen staan we sterk.

Naast het feit dat ik opgelucht en dankbaar ben dat onze gemeente door het oog van de naald is gekropen, wil ik mijn medeleven betuigen met inwoners en ondernemers elders in onze provincie en in onze buurlanden, die zwaar getroffen zijn door deze ramp.”

Lees de hele brief op www.bieos-omroep.nl