Open Huis Zuidzone

In Geleen-Zuid werken we samen met partners en bewoners aan een mooie, gezonde én veilige wijk. Bijvoorbeeld met het Laagland Theater.

Dat met Zuidzone fantastische dingen doet samen met bewoners. Wilt u weten wat? Of een volgende keer meedoen?

Kom dan naar het Open Huis op donderdag 11 mei om 19.00 uur in het Laagland-appartement (Wagenaarstraat 62). Meld u aan via zuidzone@hetlaagland.nl.