Open Universiteit en Zuyderland ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De Open Universiteit (OU) en Zuyderland hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarmee de universiteit en het zorgconcern hun eerdere intentie om intensief samen te werken, officieel bekrachtigd hebben.

Het gezamenlijk oppakken van zowel onderwijs als onderzoek moet het antwoord gaan vormen op de huidige en toekomstige uitdagingen op het vlak van gezondheid en zorg.

De ondertekening mag bijzonder heten: samenwerkingen tussen een (niet-universitair) ziekenhuis en een universiteit, zijn in Nederland zeldzaam. Ook de combinatie van de twee Zuid-Limburgse organisaties is bijzonder. Zuyderland staat voor een toonaangevend wetenschapsklimaat die continu kennisontwikkeling en -toepassing stimuleert, om zo ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’ te leveren.