Maastricht Aachen Airport kan open blijven als een omgevingsbewust en toekomstbestendig vliegveld. Het college van Gedeputeerde Staten zegt te hebben voldaan aan alle voorwaarden die door een meerderheid van de Provinciale Staten gesteld waren.
Dat blijkt uit het voorstel aan het Limburg Parlement. Zo ligt er een businessplan klaar voor het vliegveld en is de Schiphol Group inmiddels mede-eigenaar geworden van MAA.
Gedeputeerde Staten stellen nu voor om 8,75 miljoen te investeren in een omgevingsfonds. Dat wordt gebruikt om de overlast voor de omgeving te beperken. Ook het Rijk en gemeenten in de omgeving moeten daaraan bijdragen waardoor dat fonds maximaal 15 miljoen euro te besteden heeft. De Schiphol Group legt 800.000 euro in.
Provinciale Staten moeten binnenkort akkoord gaan met de bijdrage voor het omgevingsfonds en ook met het voorstel om bijna 24 miljoen te reserveren voor achterstallig onderhoud van het vliegveld.