De opendag die burgerinitiatief “Red het Mijnverleden” op zaterdag  2 juli voor de tweede keer had gepland is geannuleerd. Woordvoerder van Paes Vastgoed heeft aangegeven dat de veiligheid tijdens de rondleidingen en bezichtigingen in de loonhal niet meer te garanderen zijn.

Op diverse plaatsen komen regelmatig plafondplaten naar beneden.Tevens is de loonhal niet meer representatief om gasten te ontvangen. Xavier Maurer en Michel van Dijke van “Red het Mijnverleden” geven aan het besluit te respecteren maar schrikken hier wel van.
“Anders dan de werkgroep Behoud Mijnverleden, die het hele jaar door activiteiten elders, rondom de Maurits organiseren is het onze taak specifiek de loonhal en omliggend terrein onder de aandacht te blijven houden.

We dachten op 2 juli, een jaar nadat we de onkruid actie en een eerste bezichtiging in loonhal en achterliggend terrein hadden georganiseerd een vervolg te kunnen geven omdat hier veel vraag naar is”. Beide heren geven aan dat het 5 voor 12 is en er nu actie moet komen om de loonhal en achterliggend terrein te redden van de ondergang. “Wij gaan alle belangrijke partijen zoals Paes Vastgoed, DSM en ook de wethouder van Sittard-Geleen bij elkaar brengen om te zoeken naar oplossingen en invulling”.

Als er nu geen actie komt omtrent de loonhal, watertoren en achterliggend mijn-maurits  terrein kunnen we het laatste stukje mijnverleden dat we hebben ook niet meer redden. Want ieder jaar dat er niks gebeurd brokkelt alles beetje bij beetje af.