Zaterdagmiddag 26 september zal de burgemeester van Stein, mevr. Marion Leurs-Mordang “Punt 39” openen.

Punt 39 is het nu geheel ingerichte gebouw van het Dorpsplatform Elsloo.

De gemeente Stein stelde de voormalige bibliotheekruimte bij het Maaslandcentrum (Burg. Maenenstraat 39) voor dit gebruik ter beschikking.

De gemeente verleende tevens een financiële bijdrage om de inrichting mogelijk te maken. Dat deden ook het Kansfonds en de Provincie Limburg.

Nadat diverse aanpassingen aan het gebouw hebben plaatsgevonden (o.a. plaatsing scheidingswanden) en het meubilair compleet is wordt nu verder vormgegeven aan de inloopfunctie van het gebouw.

Gericht op ondersteuning van diverse doelgroepen. Kortom, de “Huiskamer van Elsloo” wordt geopend.

De opening vindt plaats op burendag. Iedereen is vanaf 14.30 uur welkom.

Op deze middag wordt ook het nieuwe activiteitenprogramma van het Dorpsplatform gepresenteerd.

Enkele plaatselijke artiesten verzorgen een optreden.