Ophalen kerstbomen in Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen is weer gestart met het inzamelen van uw kerstbomen. Kijk in de app of in uw afvalkalender om te zien wanneer u aan de beurt bent.

Let hierbij aub op het volgende.

  • Biedt de kerstboom niet eerder aan dat de datum in uw afvalkalender;
  • De kerstboom mag niet langer zijn dan 250cm en de stamdikte mag 10cm zijn;
  • Er mag géén grond aan de kluit zitten. Twijfelt u? Zaag de kluit af en gooi die in de GFT container;
  • Verlichtingssnoeren, versieringen, bloempotten etc. moeten uiteraard zijn verwijderd;
  • Leg de boom duidelijk zichtbaar op de openbare weg. Bomen die vanaf de openbare weg niet toegankelijk zijn, nemen we niet mee. We lopen uw oprit niet op.
  • ’s Ochtends is het nog erg donker en bomen die in plantsoenen worden aangeboden zijn dan slecht zichtbaar. Leg de boom duidelijk zichtbaar neer.

    Let op

    Wordt uw boom niet meegenomen? Dan voldoet u niet aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden. Het heeft geen zin om hiervoor een melding te maken, we halen uw boom niet alsnog op. In dat geval kunt u de boom gratis naar het milieupark brengen.