Gob vraagt de gemeente Sittard-Geleen om niet zomaar het WAS-palen systeem op te heffen, in navolging van een uitspraak van Bondskanselier Angela Merkel: “Goede oude sirene misschien bruikbaarder dan we dachten”.

De beelden van de waterrampen in onze eigen provincie, in Duitsland en in België maken wederom duidelijk hoe belangrijk het is dat inwoners tijdig gealarmeerd worden.

Tijdige alarmering kan het verschil  maken tussen leven en dood.

Ook de Westelijke Mijnstreek kent gevarenbronnen die in kort tijdsbestek kunnen leiden tot acuut en levensbedreigend gevaar.

Gevarenbronnen die voortkomen uit de aanvliegroute van MAA, de aanwezigheid van Chemie-installaties met inherent explosieve en toxische gevaren en ook de gevaren met betrekking tot rivieren, beken en kanalen.

Een beproefd middel om de bevolking snel te attenderen op acuut gevaar is zijn de zogenaamde WAS-palen (Waarschuwings en Alarmering Systeem).

Omdat het systeem 2025 ‘end-of-life’ is (aldus minister Grapperhaus) roept dit vragen op om in ieder geval het WAS systeem te handhaven en zelfs te vernieuwen, zodat het ook na 2025 bruikbaar blijft.