De gemeente Stein en de omgevingsdienst hebben klachten ontvangen over overlast van de Asfaltcentrale.

Omwonenden maken zich zorgen over het vrijkomen van benzeen; enerzijds maken de omwonenden zich zorgen over hun gezondheid, maar ook de stank van benzeen leidt tot veel klachten.

Uit onafhankelijk onderzoek bij omwonenden van de centrale blijkt dat er door de kleine hoeveelheid, de hoogte van de schoorsteen en de afstand tot de omgeving geen risico’s zijn voor de volksgezondheid.

Voor geur geldt dat er in Stein nog niet is vastgesteld of de norm wordt overschreden.

AsfaltNU neemt de klachten van de omwonenden serieus en is op zoek naar oplossingen.

Wilt u ook op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via secretariaat@asfaltnu.nl