De Maas bereikte 14 juli een recordstand van boven de 1.000 m3. Meteen na de hoogwatergolf zijn talloze vrijwilligers gestart met het opruimen van het achtergebleven puin. Toch blijken er nog duidelijke sporen te zijn van de hoge waterstand van de Maas.

Nick Munz maakte de volgende veelzeggende foto’s.