De gezamenlijke kerkbesturen van Born, Buchten, Holtum, Obbicht en Grevenbicht hebben de intentie uitgesproken tot samenvoeging van genoemde parochies volgens de richtlijnen van het bisdom Roermond. Daartoe is een fusieprojectgroep ingesteld om de parochiefusie voor te bereiden.

De fusieprojectgroep bestaat uit één bestuurslid uit iedere parochie en werkt nauw samen met de parochiecomités vaste commissies, de en de parochievrijwilligers. Het federatiebestuur fungeert als opdrachtgever/stuurgroep van deze projectgroep. De geplande fusiedatum is 1 januari 2023.

 

 

Alle parochianen en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd voor deelname aan een van de twee hoorzittingen, die worden gehouden op:

Dinsdag 15 november om 20 uur, Gemeenschapshuis Buchten

Donderdag 17 november om 20 uur, Gemeenschapshuis Grevenbicht.