Partners aan het woord: Vidar

Nederland telt naar schatting maar liefst anderhalf miljoen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe kan het dan dat veel vacatures niet worden gevuld?

Vaak ontbreekt een goede begeleiding van zowel de werknemer als de werkgever. En daar komt Vidar om de hoek kijken. Want Vidar wil ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Vidar’s motto is dan ook niet voor niets: “Werk voorop, kansen voor iedereen.” Hoe pakt Vidar dat aan? En wat kan Vidar voor jouw bedrijf betekenen? Stephan Dirix, werkgeversadviseur bij Vidar, legt het uit.

idar is sinds 1 januari 2021 de nieuwe naam voor het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Hieronder vallen onder andere de sociale diensten van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek. Er wordt ook wel eens gesproken over een sociaal ontwikkelbedrijf of leerwerkbedrijf. Wat houdt dat in? Stephan: “Je kunt Vidar zien als een one-stop-shop. Inwoners die ondersteuning nodig hebben richting de arbeidsmarkt kunnen bij ons terecht voor hulp bij het vinden van werk, ontwikkeling van hun vaardigheden, aanvullen van hun inkomen of het verstrekken van een uitkering op grond van de Participatiewet. Maar ook bedrijven kunnen bij ons terecht. Onder andere voor de werving, selectie en begeleiding van personeel, advies bij personeelsvraagstukken en meer. Ook kunnen bedrijven productie- en montagewerk aan ons uitbesteden.”

Vidar helpt dus onder andere bij het invullen van werk. Maar om wat voor werk gaat het dan? Stephan legt uit dat ook dat heel breed is: “Het kan gaan om een betaalde of gesubsidieerde baan. Maar ook beschut werk, vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn mogelijk. We kijken per persoon wat het hoogst haalbare is voor diegene.”

De gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek hebben ervoor gekozen om één loket op te richten: Vidar.

Participatiewet

Vidar is dus een onderdeel van onze gemeente. Maar ook van de gemeenten Stein en Beek. De verbindende factor? De Participatiewet. Dat legt Stephan uit: “De verantwoordelijkheid voor de Participatiewet ligt bij gemeenten. De gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. En waar nodig ondersteund wordt. Daarvoor krijgen gemeenten budget van de Rijksoverheid. De gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek hebben ervoor gekozen om hier één loket voor op te richten: Vidar. Het gevolg hiervan is dat we nauw samenwerken met deze drie gemeenten. We zijn onderdeel van de dienstverlening naar inwoners en ondernemers toe. Daarom voeren we ook regelmatig overleg met de gemeenten. Zo kan een vraag van de gemeentelijke afdelingen Economische Ontwikkeling via ons worden uitgevoerd. Daarnaast hebben we met de gemeenten afgesproken dat we meekomen op bedrijfsbezoek. Bijvoorbeeld voor een kennismaking met nieuwe bedrijven.”

Contact met ondernemers

Vervolgens vertelt Stephan wat zijn functie bij Vidar betekent: “Voor het grootste deel ben ik werkzaam als werkgeversadviseur. Ik kom pas kijken aan het einde van het ontwikkeltraject als iemand klaar is voor de arbeidsmarkt. Ik heb vooral contact met ondernemers om onze kandidaten bij hen in dienst te plaatsen. Maar ook om werk naar Vidar te halen. Daarnaast zit ik in het bestuur van een business club in Sittard en in de “denktank” van KOM’MIT, ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-netwerk. Ik ben dan ook op veel netwerkevenementen te vinden. Bijvoorbeeld bij evenementen van Bedrijven Sittard-Geleen (BSG), Ondernemend Limburg en uiteraard bij de bijeenkomsten van KOM’MIT.”

 

Een heel traject vooraf

Net vertelde Stephan al dat hij pas komt kijken aan het einde van een ontwikkeltraject. Want het is niet zo dat Vidar mensen meteen bij een bedrijf kan plaatsen. Daar gaat vaak al een heel traject aan vooraf. Aan wat voor dingen kun je dan denken? Stephan: “Wij plaatsen iemand pas bij een bedrijf als zijn of haar situatie stabiel is. Bijvoorbeeld als schuldhulpverlening is ingeschakeld in een moeilijke financiële situatie en de inwoner zich weer meer kan richten op werk. Of als Partners in Welzijn (PIW) samen met ZOwonen is ingeschakeld voor een woonprobleem. Kan iemand niet meteen zelfstandig werken? Dan komt diegene eerst intern bij ons werken. Pas als we zien dat iemand voldoende basis-werknemersvaardigheden heeft, gaan we over op externe plaatsing. Wij bouwen dus een langdurige, duurzame relatie op met onze kandidaten. Doordat we ze goed leren kennen, kunnen we ze ook bij de juiste werkgever plaatsen.”

Het is een match! En dan?

Nadat het voortraject is afgerond, kan de zoektocht naar een match tussen werknemer en werkgever beginnen. Maar eens de match gevonden is, houdt het niet op. Stephan legt uit hoe het totaalproces eruitziet: Wij investeren veel in het opbouwen en onderhouden van een netwerk met ondernemers. Voordat we een match kunnen maken, kijken we eerst samen met de ondernemer waar hij of zij naar op zoek is. Die match is steeds vaker gebaseerd op de vaardigheden van de kandidaat en het takenpakket dat we samen met de ondernemer samenstellen. Oftewel: geen vacatures invullen maar maatwerk leveren. Als zowel de kandidaat als de ondernemer het zien zitten, volgt een kennismaking en eventuele (proef)plaatsing. Maar daar houdt het niet op. In de meeste gevallen zijn de werknemers gekoppeld aan een jobcoach. Die ondersteunen de kandidaat en als het nodig is ook de werkgever. Loopt de samenwerking niet helemaal lekker? Dan gaan we samen, vaak met de werkgeversadviseur erbij, aan tafel om een oplossing te vinden.”

In plaats van het klassieke invullen van vacatures, kijken we met de ondernemer samen nu meer naar taken binnen een vacature om een match te vinden.

Omdenken

De vacatures liggen voor het oprapen. Waar de werkgever eerst de werknemer uitkoos, kiest de werknemer nu de werkgever uit. Tenminste, zo lijkt het. Klopt dat wel? Stephan: “Voor onze doelgroep klopt dit maar gedeeltelijk. In plaats van het klassieke invullen van vacatures, kijken we met de ondernemer samen nu meer naar taken binnen een vacature om een match te vinden. Zo ondersteunen wij werkgevers in deze krappe arbeidsmarkt en creëren we kansen voor onze kandidaten. Dit principe staat het meest bekend als ‘jobcarving’. Maar ook de inzet van Team Inclusief, waarbij we aandacht besteden aan een bedrijfsproces, kan verhelderend werken voor de ondernemer. Dat team bestaat uit specialisten in het samenvoegen van taken die tot een nieuwe functie leiden. Daardoor hoeft de ondernemer geen vacatures meer te gebruiken die weinig tot geen personeel opleveren.”

” Onze aanpak verlangt een andere kijk op vacatures en functies van de werkgever.”

Net een huwelijk

Je leest het al: zo’n traject doe je samen. Je kunt de samenwerking een beetje vergelijken met een huwelijk: het werkt pas als beide partijen er moeite voor willen doen. Wat verwacht Vidar dan van de ondernemer? Stephan: “Onze aanpak verlangt een andere kijk op vacatures en functies van de werkgever. En het vraagt tijd. Want onze werknemers beginnen vaak met een deel van een takenpakket. Al is het wel de bedoeling dat de werknemer steeds verder doorgroeit. Als het nodig is, ondersteunt Vidar de ondernemer via  subsidies. Het doel? Een duurzame plaatsing van de kandidaat in een betaalde baan.”

Actuele ontwikkeling

Net als ondernemers moeten inspelen op actuele ontwikkelingen, moet Vidar dat ook. Een ontwikkeling die we allemaal hebben meegekregen is die van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En de vluchtelingenstroom die we ook in onze regio hebben opgevangen. Wat merkt Vidar daarvan? Stephan: “Mensen uit Oekraïne zijn harde werkers. En houden er niet van om stil te zitten. Een deel van de groep vindt zijn weg zelfstandig, zonder hulp van Vidar. Máár er is ook een grote groep die onze ondersteuning wél kan gebruiken. Ook hierbij zien we mogelijkheden voor ondernemers. Ook al is de oplossing maar tijdelijk, ondernemers kunnen de extra handjes momenteel goed gebruiken. Dat blijkt ook uit de praktijk. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een werkmarkt georganiseerd. Daarbij hebben we lokale bedrijven die worstelen met personeelstekort in contact gebracht met Oekraïense vluchtelingen. Dat heeft heel goed uitgepakt.”

Werkmarkt

Wil jij de hulp van Vidar ook inschakelen?

Benieuwd wat Vidar voor jou of je onderneming kan betekenen? Bel dan naar +31 (0) 46 477 71 30 of ga naar www.vidar.nl/contact en vul het contactformulier in.