Pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen wordt per 1 juli de nieuwe vicaris-generaal van het bisdom Roermond.

Hij volgt vicaris-generaal Mgr. René Maessen op die aan het einde van dit jaar met emeritaat gaat.

De vicaris-generaal is na de bisschop de belangrijkste bestuurder van een bisdom en in voorkomende gevallen de plaatsvervanger van de bisschop.

Tot de portefeuille van de vicaris-generaal behoort naast het algemeen bestuur van het bisdom het personeelsbeleid met het benoemen van priesters, leden van kerkbesturen en dekenale besturen, alsmede het beleid ten aanzien van herstructurering van parochies.

De nieuwe vicaris-generaal Harry Quaedvlieg (Sittard, 1969) volgde de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade.

Hij werd in 1994 door oud-bisschop Frans Wiertz tot priester gewijd.

Hij werkte als kapelaan in Heerlen en Blerick en was korte tijd aalmoezenier voor het jongerenwerk in het bisdom.

Tussen 1997 en 2003 studeerde Quaedvlieg dogmatiek in Rome.

Daarna ging hij aan de slag als docent aan het grootseminarie Rolduc en als pastoor in Geleen, aanvankelijk van de samenwerkende parochies in de wijk Lindenheuvel en later als pastoor van alle negen parochies in Geleen, die onder zijn leiding fuseerden tot één nieuwe stadsparochie Geleen.

Onlangs werd hij geïnstalleerd als lid van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond, het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop.

In verband met zijn nieuwe functie legt Quaedvlieg zijn pastorale taken in Geleen neer.