De gemeente Sittard-Geleen verlengt de subsidieregeling Perspectief voor Jongeren tot 31 december 2022. De regeling biedt jongeren van 12 tot en met 27 jaar een financiële bijdrage voor initiatieven op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. Dit met als doel om de mentale druk door corona en coronamaatregelen te verlichten. Voor goede ideeën kunnen jongeren een tegemoetkoming krijgen van maximaal 1000 euro. In totaal is er 40.000 euro subsidie beschikbaar.

 

Omdat als gevolg van de coronapandemie een hoop activiteiten op een laag pitje staan, wil de gemeente samen met jongeren kijken naar wat wél weer kan. ‘Met de subsidieregeling Perspectief voor Jongeren willen we jongeren financieel op weg helpen om iets leuks te organiseren. Een online gametoernooi? Een toffe workshop? Een virtuele dj-set? Het kan allemaal,’ zegt wethouder Jongeren Andries Houtakkers.

 

Eenzaamheid en verveling

Uit gesprekken met jongerenadviesraad Westelijke Mijnstreek (JÒNGK), jongerenplatform Breakfast Club, Partners in Welzijn en de scholen voor voortgezet onderwijs blijkt dat jongeren kampen met eenzaamheid, verveling en bedreigd worden in hun sociale ontwikkeling. Contacten met leeftijdgenoten zijn beperkt en ze vinden dat er te weinig voor hen te doen is. ‘En dat terwijl het op jonge leeftijd essentieel is om met leeftijdsgenoten leuke dingen te doen en samen het leven te ontdekken,’ benadrukt Houtakkers.

 

Perspectief en veerkracht

De subsidieregeling is vastgesteld om activiteiten te stimuleren en ontmoeting te realiseren. Andries Houtakkers: ‘We hopen dat jongeren hierdoor – ondanks corona – weer meer perspectief en veerkracht ervaren en dat het gevoel van eenzaamheid en mentale druk afneemt. Ik doe dan ook een beroep op de creativiteit van jongeren om ideeën te ontwikkelen en te delen.’

 

De subsidieregeling is in 2021 in het leven geroepen met steun van het Rijk. De gemeente Sittard-Geleen heeft onlangs besloten de regeling te verlengen tot 31 december 2022. Voorwaarde is dat de activiteit dóór, vóór en met leeftijdsgenoten (12 t/m 27 jaar) plaatsvindt, waarbij iedereen meetelt en kan deelnemen. En dat de activiteit in Sittard-Geleen plaatsvindt.

 

Meer info?

Jongeren kunnen hun plan mailen naar jongeren@sittard-geleen.nl. Een jury, bestaande uit jongeren van JÒNGK en Breakfast Club en medewerkers van de gemeente, beoordeelt de plannen. Aanvragers krijgen binnen vier weken bericht of hun idee is goedgekeurd.

Meer info en voorwaarden: www.sittard-geleen.nl/jeugd