Door het hoogwater en de stromingen die daardoor zijn ontstaan in de Maas is tussen Maasband en Urmond een stuk van de oever aan de oostkant weggespoeld.

De waterloop is daardoor verschoven. Op deze plek kruist een ondergrondse pijpleiding de Maas. Deze leiding verbindt de haven van Antwerpen met o.a. het Chemelot-terrein in Geleen.

Maandagochtend werd door Rijkswaterstaat in overleg met de pijpleidingbeheerder PPS een preventieve controle van het reliëf van de Maasbodem uitgevoerd.

Daaruit is gebleken dat er door het wegspoelen van de ondergrond en de oever een nieuwe, diepere geul is ontstaan, waardoor de pijpleiding voor een stuk vrij is komen te liggen.

De leiding is gevuld met nafta, een dieselachtige vloeistof, en is gisteren uit voorzorg uit bedrijf genomen.