Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek is opnieuw door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) erkend, ditmaal met een Plus-certificaat.
Dat betekent dat wij aan alle criteria voor een goede uitvoering van Buurtbemiddeling voldoen. Wij ontvangen het Plus-certificaat omdat wij de maximale score hebben behaald. Daarmee tonen wij aan dat we de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend hebben geïmplementeerd en de kwaliteit van Buurtbemiddeling in onze gemeenten helemaal op orde is.

Burenruzies
We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. Getrainde bemiddelaars zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening zorgt er al meer dan 25 jaar voor dat buurtbewoners weer on speaking terms komen. Buurtbemiddeling in de Westelijke Mijnstreek is sinds 2019 actief in de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein.

Buurtbemiddeling is onmisbaar
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en landelijke kengetallen. Buurtbemiddeling:
– vermindert de ervaren woonoverlast;
– verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten;
– vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid;
– heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat stress dat een conflict oproept, bij het vinden van een oplossing vermindert.

Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid
Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten. En ook heel belangrijk, bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.

Voor meer informatie of wilt u advies of gebruik maken van Buurtbemiddeling, neem dan contact op via 06-22968998 of mail naar buurtbemiddeling@piw.nl website: www.buurtbemiddeling-wm.nl