Priesterwijding kapelaan José Guerrero

 Op zaterdag 3 juni zal José Eduardo Guerrero Hoyos, kapelaan in de parochiecluster in Sittard, in de kathedraal van Roermond de priesterwijding ontvangen. De wijdingsplechtigheid begint om 10.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.

 Op zondag 11 juni, zal kapelaan José om 9.30 uur zijn Eerste Plechtige Heilige Mis opdragen in de Sint Petruskerk in Sittard.
Aansluitend trekt de Sacramentsprocessie door de binnenstad van Sittard.
Na de processie is er van circa 12.15 tot 14.30 uur gelegenheid kapelaan José te feliciteren in het Nieuwe Domein, Kapittelstraat 6 in Sittard.

 Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan zowel de wijdingsplechtigheid, de viering van de Eerste Mis, de Sacramentsprocessie en de receptie in het Nieuwe Domein.