Op vrijdag 10 maart 2023 ondertekenden wethouder Danny Hendrix en gedeputeerde Lia Roefs de Samenwerkingsagenda ‘Kwaliteit Limburgse Centra’ (KLC). De Provincie spreekt daarmee de intentie uit om een bedrag van 600.000 euro te investeren, dat wordt ingezet om voor Nieuwdorp een bruisend wijkcentrum te creëren.

Het project bestaat uit het realiseren van 64 zorggeschikte woningen op de plek van de huidige kerk en het voormalige schoolgebouw in Nieuwdorp. Het gaat om 33 zorgappartementen op de plek van de kerk, 14 levensloopbestendige appartementen op de plek van het schoolplein, 17 levensloopbestendige patiowoningen (woningen aan een open binnenplaats) op de locatie van het buurtcentrum/ voormalige schoolgebouw en een buurttuin. Van de in totaal 64 nieuwe woningen zijn er 55 voor de sociale huur en 9 voor de midden-huur. Deze 9 betreffen de patiowoningen aan de Bergènkenstraat. Zaam Wonen bouwt de woningen. De zorg wordt aangeboden door Vivantes.

Op de plek van de kerk, op de begane grond van het nieuwe gebouw, krijgen het Buurtcentrum Nieuwdorp, zorginstelling Vivantes en Partners in Welzijn (PIW) een vaste plek. Activiteiten voor de wijk, de welzijnsinloop van maatschappelijke partijen als PIW, Stichting MEE Zuid-Limburg, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Zaam Wonen en Vidar krijgen hier ook een plek.

De huurprijzen en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een (huur)woning zijn nog niet helemaal vastgesteld. Wel hebben inwoners uit Stein die zorg nodig hebben en huurders van Zaam Wonen in Nieuwdorp, voorrang.

Wethouder Danny Hendrix (volkshuisvesting, openbare ruimte): “Dit project vormt een onderdeel van het wijkactieprogramma ‘Mijn Nieuwdorp’ dat is ontwikkeld door én voor inwoners van Nieuwdorp. Projecten worden in nauwe samenwerking met inwoners opgepakt”.

Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)

Dit kader richt zich op het versterken van de kwaliteit van de woon-, werk-, verblijf- en leefomgeving van centra, kernen en wijken in Limburg. De focus ligt hierbij op het realiseren van de juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep. Het kader voorziet in een volledig op elkaar afgestemde aanpak, vertrekkend vanuit het beleidsveld Wonen.

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw): “Het plan Bruisend Hart Nieuwdorp sluit goed aan op de ambities van KLC. Met het realiseren van toekomstbestendige woningen, wordt er doorstroming gecreëerd, terwijl ouderen en zorgbehoevenden toch in de eigen wijk kunnen blijven wonen. Daarnaast wordt er een nieuwe bestemming gegeven aan panden die minder in gebruik zijn, waarmee er een impuls wordt gegeven aan de leefomgeving in Nieuwdorp.“