De gang van zaken rond Windpark op industrieterrein HoltumNoord krijgt een vervolg. Er is een spoeddebat in de gemeenteraad voor komende week aangevraagd!

GroenLinks wethouder Kim Schmitz was erin geslaagd om met goedkeuring van de gemeenteraad groen licht te krijgen voor de realisatie van
drie windmolens. Alleen met inzet van wind slagen we er in om als gemeente in 2030 het gestelde doel om 49% van de energie duurzaam op te wekken. Dat is onze bijdrage om aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen.
Op 10 november kwam, midden in het lopende vergunningstraject, een motie van GOBPVV om het hele windplan “on hold” te zetten. Die motie werd aangenomen. En dat betekende dat GroenLinks het vertrouwen in de coalitie opzegde en onze wethouder Kim Schmitz aftrad.

Deze week reageerde het Provinciaal Bestuur. Ze schrijven: “Het besluit van de gemeenteraad ervaren wij als bestuurlijke contractbreuk, waarvoor geen goede rechtvaardiging is en daarmee heeft ons vertrouwen in de samenwerking met de gemeente SittardGeleen schade opgelopen.

Uit de brief van de provincie blijkt dat met de aangenomen motie het hele windpark nu op losse schroeven staat en dat gemaakte afspraken met andere partners in ZuidLimburg in de Regionale Energie Samenwerking door SittardGeleen wordt geschonden. En de initiatiefnemer ENGIE dreigt nu met een forse schadeclaim. Op alle punten krijgt de gemeente er van langs en wordt duidelijk dat de opstelling van GroenLinks in dit dossier de juiste was: rechte rug en doorwerken aan opgaven in het Klimaatakkoord. Voor de toekomst van onze
jonge generaties!

Nu de relatie met het Provinciaal Bestuur op het spel staat en we ook privaatrechtelijk grote risico’s lopen heeft de gemeenteraadsfractie vandaag een verzoek ingediend om een spoeddebat te kunnen voeren over dit dossier in de raadsvergadering van 15 of 16 december. In een hele reeks vragen wordt het College opgeroepen om van de ingeslagen doodlopende weg terug te keren en alsnog ruimte te geven voor het doorlopen van het in gang gezette vergunningentraject.