PvdA Sittard-Geleen ondertekent Pact voor Limburg

Op donderdag 10 maart 2022 presenteerde Lilianne Ploumen samen met Frans Timmermans en de Limburgse PvdA-lijstrekkers (waaronder Paul Kubben, lijsttrekker PvdA in Sittard-Geleen) in Café Pelt (Heerlen) het ‘Pact voor Limburg’.

De Limburgse lijstrekkers committeren zich, samen met de fractie van Provinciale Staten, de Tweede Kamerfractie en de Europese Fractie, aan het oplossen van een aantal prangende zaken voor Limburg.

Paul Kubben: “Verschillende problemen in Sittard-Geleen stoppen niet bij de gemeentegrenzen. Daarom sluiten wij het Pact voor Limburg, met negen punten die in alle Limburgse gemeenten van belang zijn. Alleen zo worden de problemen voor Limburg écht opgelost. Een van die negen punten is wonen. Genoeg betaalbare woningen, die goed geïsoleerd zijn. We moeten heel snel werken aan minder afhankelijkheid van gas uit Rusland. In Sittard-Geleen kan dat bijvoorbeeld door restwarmte van Chemelot te gaan gebruiken. Een ander belangrijk punt uit het pact voor onze gemeente is de samenwerking die wij zoeken met Den Haag en Brussel over meer parkeerplaatsen voor truckers. Met sanitaire voorzieningen. Buiten de bebouwde kom, aan de snelwegen. Zodat we een lang slepend probleem bijvoorbeeld in Lindenheuvel eindelijk opgelost krijgen.”

Zie voor meer informatie en het hele pact de volgende link: https://www.pvda.nl/pact-voor-limburg/.