De gemeenteraad Beek heeft ingestemd met een krediet voor aanpassingen aan de raad- en trouwzaal in Beek.

Enerzijds betreft het de vernieuwing van meubilair, anderzijds de vervanging van het raadsdiscussiesysteem

Het meubilair dateert uit 2002 en is dringend aan vervanging toe: het vele afbreken en opbouwen van de tafels is niet bevorderlijk geweest voor de stabiliteit van die tafels.

Het discussiesysteem is het al zeer geruime tijd een bron van voortdurende ergernis dat er continue storingen optreden.

Heemkundevereniging Beek wijst het college op de historisch waarde van het gehele interieur van de raadzaal.

“Wat kunstenaars ruim een halve eeuw geleden als één geheel presenteerden, kan nu niet door een pennenstreek vernield worden”, aldus de Heemkundevereniging.

In 1939 ontving de Beekse architect A. Lemmens de opdracht om het gemeentehuis en het daarnaast gelegen postkantoor samen te voegen.

Architect Lemmens slaagde erin om de twee gebouwen tot een geheel te maken met als pronkstuk de historische raadszaal.

Aan de hand van zijn ontwerp werden kunstenaars uitgenodigd om muurschilderingen, glas in lood ramen, kroonluchters, open schouw en meubilair te realiseren.

De historische raadszaal werd op 8 december 1940 officieel geopend.

Heemkundevereniging Beek roept de gemeenteraad op om deze plannen niet tot uitvoer te brengen en de historische raadszaal als een geheel te behouden voor de Beeker gemeenschap.