Op donderdag 29 september vergaderde de gemeenteraad in de raadszaal in Geleen.

Het ging onder andere over de benoeming van raads- en burgerleden en de invulling van het algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wet sociale Werkvoorziening (WsW).

Heeft u nog vragen, dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl. Vergadering kan men terug kijken op website gemeente Sittard-Geleen.