Raadsvergadering 30 maart

Op donderdag 30 maart vergadert de gemeenteraad om 18.30 uur. U kunt de vergadering live volgen in audio en video. Ook is het mogelijk om de vergadering op een later moment terug te kijken.

Volg de vergadering live

(Beschikbaar vanaf 30 maart vanaf 18:30 uur)

Agenda 30 maart

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Benoeming tijdelijk burgerlid fractie PIT
 4. Vaststellen van de notulen
 5. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken
 6. Bestemmingsplan Rijstraat 3 en 5 te Guttecoven (Geilen)
 7. Vaststelling Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Sittard-Geleen vanwege de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2023 (Houtakkers)
 8. Kadernota verbonden partijen (Buhler)
 9.  Rekenkamerrapport Quickscan Doorwerking Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (Rekenkamercommissie)
 10. Ontwerp Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027 (Verheijen)
 11. Sluiting

De agendapunten en stukken van 30 maart kunt u lezen in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering is in beeld en geluid live te volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/

Heeft u nog vragen, dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.