Raadsvergadering

Donderdag 17 september vindt om 18.30 uur de raadsvergadering plaats in de Hanenhof in Geleen.

Belangstellenden kunnen de vergadering online in geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/

Het is ook mogelijk om de vergadering op een later moment terug te beluisteren.

Agenda:

  • Toelating L. W. van Rijswijk tot raadslid
  • Notulen
  • Lijst ingekomen stukken
  • Vacature vertrouwenscommissie burgemeester
  • Rekenkamercommissierapport Toegankelijkheid begroting en rapportages
  • Harmonisatie verordeningen participatiebedrijf
  • Rekenkamercommissierapport Onderzoek verbonden partijen
  • Bestemmingsplan parkwoningen Wehrerweg