Als veiligheidsregio bereiden we ons elke dag voor op een nieuwe ramp of crisis. Voor een aantal veiligheidsrisico’s maken we daarvoor zogenoemde ‘rampbestrijdingsplannen’. Daarin beschrijven we hoe de hulpdiensten met elkaar samenwerken als het veiligheidsrisico tot uiting komt. Tijdens een ramp of crisis moet direct duidelijk zijn wat hulpdiensten doen om mensen en dieren in veiligheid te brengen. Benieuwd naar de voorlopige plannen? Je vindt ze hieronder.

Een ‘rampbestrijdingsplan’: wat is dat eigenlijk? In een rampbestrijdingsplan staat precies beschreven welke organisatie of functionaris welke maatregel neemt bij een bepaald type incident, ramp of crisis. Het plan richt zich daarbij op één risicothema en dus niet op alle mogelijke rampen en crises die onze regio kunnen treffen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een ongeval op het Chemelot-terrein, mét gevolgen voor de omgeving. Hoe werken Chemelot en de hulpdiensten dan met elkaar samen? En wiens verantwoordelijkheid is het om inwoners rondom het Chemelot-terrein van informatie te voorzien? Antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in een rampbestrijdingsplan.

Je zou een rampbestrijdingsplan dus kunnen zien als een soort afsprakenlijst voor hulpdiensten: er staat precies in wiewanneerwelke stappen neemt óf mag nemen. Door dat voorafgaand aan een incident met elkaar te bespreken, kunnen al zoveel mogelijk belangrijke afspraken gemaakt worden. Zo is voor iedereen nú al duidelijk wat er tíjdens een incident van hem of haar verwacht wordt. Op die manier hoeft daar tijdens een ramp of crisis niet of nauwelijks te worden over overlegd.

Een voorbeeld van een afspraak uit het rampbestrijdingsplan Chemelot is de bevoegdheid van de officier van dienst van de bedrijfsbrandweer van Chemelot (de hulpverlener met de hoogste rang) om de sirenes rondom Chemelot te laten loeien. Normaal gesproken heeft alleen de overheidsbrandweer deze bevoegdheid. Door de goede samenwerking met Chemelot, en de unieke situatie rondom terrein (woningen, bedrijven en instellingen direct naast Chemelot), hebben we ervoor gekozen om ook de officier van dienst van Chemelot deze bevoegdheid te geven.

Wettelijke verplichting

De wet schrijft voor dat we onze rampbestrijdingsplannen in ieder geval één keer per vier jaar vernieuwen. Als de situatie daarom vraagt, wachten we uiteraard niet vier jaar met het aanscherpen van onze plannen. Op dit moment vernieuwen we drie rampbestrijdingsplannen. De plannen gaan over ongevallen bij Chemelot, hoogwatersituaties (overstromingen) in Limburg, en incidenten op of rondom vliegveld Maastricht Aachen Airport. Hieronder leggen we kort uit wat er in elk plan staat.