Rampenfonds geeft € 10.000 aan gemeente Stein

De overstromingsramp van vorig jaar juli zit nog vers in ons geheugen. Gelukkig is in onze gemeente de schade beperkt gebleven. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen schade is ontstaan. Ervaar je gevolgen van de overstromingsramp? Het Nationale Rampenfonds heeft de gemeente Stein laten weten dat er een bedrag van € 10.000 beschikbaar is voor het herstellen van de gevolgen van de watersnood. Het Nationaal Rampenfonds geeft op deze manier misschien net dat steuntje in de rug.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

De gemeente kan tot dit bedrag aanvragen indienen bij het Nationaal Rampenfonds. Deze aanvragen moeten wel voldoen aan een aantal spelregels:

  • er moet altijd een relatie zijn met de wateroverlast van juli 2021;
  • het is bedoeld voor inwoners die hierdoor sociaal en financieel in een moeilijke situatie zitten;
  • ook projecten van organisaties en burgerinitiatieven gericht op het herstellen van maatschappelijke activiteiten komen hiervoor in aanmerking;
  • daarnaast kunnen ondernemersverenigingen ideeën aandragen om gemeenschappelijke initiatieven van ondernemers te steunen.

Een initiatief indienen kan tot en met 4 mei

Wilt u een initiatief indienen. Stuur dan uiterlijk 4 mei 2022 de volgende informatie naar Wil van Gansewinkel via wil.van.gansewinkel@gemeentestein.nl:

  • een omschrijving van uw initiatief;
  •  het benodigde bedrag.

Wij nemen vervolgens contact met je op om jouw aanvraag voor te bespreken.

Twijfels over uw initiatief?

Heb je twijfels of jouw initiatief in aanmerking komt voor deze financiële ondersteuning? Neem dan contact op met Wil van Gansewinkel via wil.van.gansewinkel@gemeentestein.nl of telefonisch via 046-4359255.