De rechtbank in Roermond heeft de omgevingsvergunning voor Windpark Holtum Noord vernietigd. Dat lag in de lijn der verwachting na de uitspraken van het Europese Hof (Nevele-arrest) en de Raad van State (Delfzijluitspraak) en de in november 2021 aangenomen motie in de gemeenteraad. De rechtbank heeft de gemeente wel opgedragen om de aanvraag van Engie opnieuw te behandelen. Hiertoe moet de gemeente met name de gevolgen voor de omgeving beter onderzoeken voordat een besluit genomen wordt over de aanvraag.

 

De omgevingsvergunning voor de aanleg van het windpark op het bedrijventerrein in Holtum Noord is in oktober 2020 verleend aan energiebedrijf Engie. Tegen dat besluit is een tiental bezwaren ingediend, waarover de rechtbank nu uitspraak heeft gedaan.

 

Desondanks hebben omwonenden de rechtszaak tegen de verleende omgevingsvergunning voor het windpark doorgezet. “Gezien de ontwikkelingen rondom de regels voor windparken, komt de uitspraak van de rechter in Roermond voor de gemeente niet als een verrassing”,  zegt verantwoordelijk wethouder Ivo Tillie (duurzaamheid). “Hoe we nu verder gaan, moeten we met Engie bespreken.”