De afgelopen tijd zijn een aantal online producten op de website van de gemeente Stein gewijzigd en toegevoegd. Burgers en bedrijven kunnen vanaf nu makkelijker online aanvragen doen door middel van DigiD of E-herkenning.

Het gaat om de volgende producten:

Bedrijven met E-herkenning:
Uittreksel BRP
Uittreksel Burgerlijke Stand

Burgers met DigiD:
Verhuizing
Uittreksel BRP
Uittreksel Burgerlijke Stand
Bewijs van in leven zijn
Bewijs van Nederlanderschap
Wijzigen naamgebruik

Bij vragen of opmerkingen over deze online producten kun je mailen naar info@gemeentestein.nl