Regeling steunpakket ondernemers klaar

Ondernemers in Sittard-Geleen kunnen vanaf vandaag, maandag 21 februari, een beroep doen op de gemeentelijke Corona-noodsteunregeling voor individuele ondernemers. Deze regeling is een uitwerking van het steunpakket voor ondernemers, dat eind vorige maand door de gemeenteraad is vastgesteld. De corona-noodsteunregeling is bedoeld voor ondernemers in Sittard-Geleen die wel een levensvatbaar bedrijf hebben maar door corona in de problemen zijn gekomen.

 

,,We hebben de eerder aangekondigde steunregeling nu uitgewerkt. Daarbij was het vooral de bedoeling om de regeling zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te houden,” licht wethouder Pieter Meekels (economie) toe. ,,Waar we in eerste instantie naar kijken is de toekomstbestendigheid van een onderneming. Als dat vaststaat, bepaalt een expertgroep hoe het beste de steun verleend kan worden.” Pieter Meekels benadrukt dat de ondernemersverenigingen en centrummanagement een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de inhoud van de regeling, zodat die zo veel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van het MKB, het midden- en kleinbedrijf.”

 

De steun voor toekomstbestendige bedrijven bestaat uit maatwerk en kan variëren van een financiële bijdrage uit het corona-noodfonds (maximaal 15.000 euro) tot individuele ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering.

 

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor de corona-noodsteunregeling, kunnen zich melden bij het Ondernemerscontact van de gemeente Sittard-Geleen (telefonisch via: 14 046 (vragen naar Ondernemerscontact) of per e-mail: ondernemerscontact@sittard-geleen.nl). De contactgegevens staan ook op de website van de gemeente Sittard-Geleen.

 

Vervolgens zal een medewerker van het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) een kort ‘online-keukentafelgesprek’ voeren met de ondernemer, waarbij de aard van de problemen in kaart wordt gebracht. Daarna bekijkt een expertgroep op welke wijze de ondernemer het beste geholpen kan worden. De expertgroep bestaat onder andere uit een financieel deskundige, een accountant, de IMK-adviseur, een gemeentelijk specialist ondernemersdienstverlening en een ex-ondernemer. Aanvragen kunnen tot en met 31 mei aanstaande worden ingediend. Meer informatie over het steunpakket is te vinden op de website: www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus.