Wat  is een repair café?

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding,  elektrische apparaten, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.

Bij Buurtcentrum Nieuwedorp is iedere eerste zaterdag van de maand Repair Café. Voor 2022 zijn dat

2 juli /6 augustus/3 september/1 oktober/5 november/3 december.