Daartegenover staat dat uw PMD-afval iedere twee weken wordt opgehaald. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankkartons en biedt u aan in plasticzakken.

Om mensen aan te moedigen bewuster met hun afval om te gaan wordt de restafvalbak minder vaak geleegd: nog maar één keer per vier weken.

Het ophalen van PMD wordt verhoogd, van één keer in de vier weken naar eens per twee weken. Maar dit is niet voor iedereen een oplossing. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die medisch afval hebben of om een andere reden meer restafval moeten weggooien dan de beoogde 100 kilo per inwoner per jaar.

Deze mensen kunnen in de app van RWM een extra afvalcontainer of een afvalpas aanvragen voor een ondergrondse container. De app kunt u downloaden in de App Store of Play Store.

Let op: het aanvragen van een afvalpas of container kan alleen in de app, niet via de website van RWM.

In de RWM-app kunt u ook uw afvalkalender voor 2023 bekijken.