Rioolrenovaties, Sittard-Geleen

Rioolrenovaties, Sittard-Geleen

Op diverse plekken in heel Sittard-Geleen wordt het hoofdriool gerenoveerd. Door middel van het inbrengen van een kunststof kous die door middel van uv-licht uitgehard wordt. Daarmee wordt de binnenkant van de riolering vernieuwd. Dit wordt relining genoemd.

De werkzaamheden duren meerdere dagen per straat. De bewoners ontvangen voorafgaand aan de werkzaamheden een brief van de aannemer.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 7 maart en duren tot ca. 18 april. Eén week voordat de kunststof kous wordt ingebracht, worden boomwortels en andere obstakels zoals vet weggefreesd in de bestaande riolering. Deze freeswerkzaamheden duren enkele uren tot één dag. Tijdens de werkzaamheden staan één of meerdere vrachtwagens en busjes in de straat.

7 tot en met 11 maart – voorbereidende freeswerkzaamheden:

 • Geleen, Merelstraat

 • Sittard, Ceciliastraat

 • Sittard, Benedictastraat

 • Sittard, Burgemeester Kampstraat

14 tot en met 18 maart – relining:

 • Geleen, Merelstraat

 • Sittard, Ceciliastraat

 • Sittard, Benedictastraat

 • Sittard, Burgemeester Kampstraat

 • Sittard, Pastoor Ravenstraat (plaatsen ompompvoorzieningen)

21 tot en met 25 maart – relining:

 • Sittard, Benedictastraat

 • Sittard, Vrangendael

 • Sittard, Beethovenstraat

 • Sittard, Burgemeester Kampstraat

28 maart tot en met 01 april – relining:

 • Sittard, Kamillestraat

4 tot en met 8 april – relining:

 • Sittard, Swentiboldstraat

 • Sittard, Lahrstraat

11  tot en met 15 april – opleverinspecties:

 • Alle straten waar het riool gerenoveerd is.

Na afronding van de werkzaamheden worden ca. 1 tot 2 weken later het riool nogmaals gereinigd en geïnspecteerd voor de controle van de uitgevoerde werkzaamheden.

De werkzaamheden betreffen kortstondige werkzaamheden. De bewoners ontvangen voorafgaand aan de werkzaamheden een bewonersbrief.

Omleiding/verkeer

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een halve wegafzetting. Bij de Burgemeester Kampstraat in Sittard zijn meer verkeersmaatregelen nodig. Dit betekent dat de Burgemeester Kampstraat, bij de kruising met de Burgemeester Heijnenstraat, vanaf maandag 14 maart tot en met vrijdag 25 maart afgesloten is voor verkeer.