n opdracht van de gemeente Stein renoveert GMB Rioleringstechnieken B.V. binnenkort het rioolstelsel langs de Diepenbeekstraat. Dat doen zij met de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande hoofdriool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode hoeft de straat niet opengebroken te worden en blijft eventuele overlast tot een minimum beperkt.

Aanbrengen kunststofvoering

Via de put wordt een kunststofvoering aangebracht in het riool die ze uitharden met uv-licht. Deze nieuwe naadloze buis neemt vervolgens de volledige functie van de oude buis over.
Om te controleren of de kunststofvoering succesvol is aangebracht, wordt het hoofdriool nogmaals gereinigd en opnieuw geïnspecteerd.

Wat merk je ervan?

Tijdens de werkzaamheden staan er tijdelijk enkele vrachtwagens op de Diepenbeekstraat. Daardoor kan het voorkomen dat de straat tijdelijk (deels) wordt afgesloten voor doorgaand rijverkeer. Dit kan enige verkeershinder veroorzaken.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 19 september tot en met woensdag 27 september. Afhankelijk van de situatie kunnen de werkzaamheden tot in de avond plaatsvinden.