Het tijdelijk wethouderschap van Rob Schwillens wordt met een periode van zestien weken verlengd. Daartoe heeft de gemeenteraad van Beek op donderdagavond 10 juni besloten.

Wethouder Schwillens vervangt wethouder Hub Hodzelmans die momenteel ziekteverlof heeft en nog niet voldoende hersteld is om zijn werk te kunnen hervatten.

Schwillens, die sinds maart de taken van Hodzelmans waarneemt, heeft Grote Projecten, Brede Watertaken en Bedrijfsvoering in zijn portefeuille.