Het Dagelijks Bestuur van de “Bond Carnavalsverenigingen Limburg” is vereerd u te mogen mededelen dat wij tijdens de aankomende jaarvergadering de heer Robert Housmans uit Born gaan voordragen als nieuwe voorzitter.

Als geboren Limburger, woonachtig in Born weet hij welke gevoelens in het vijfde seizoen loskomen. In zijn jeugdjaren vierde hij de Vasteloavend in Sittard waar hij opgroeide en naar school ging. Via het (Bisschoppelijk) College Sittard (het huidige Trevianum) ging hij via de HTS naar de KMA. 
Na zijn defensietijd, is hij naast een civiele baan de politiek in gegaan.

Via burgercommissielid, groeide hij via de verkiezingen uit tot Raadslid in Sittard-Geleen, daarna als gekozen Statenlid en uiteindelijk tot zijn benoeming als Gedeputeerde voor de Provincie Limburg.