In de gemeente Sittard-Geleen met meer dan negentigduizend inwoners is veel beweging en bedrijvigheid. Dat brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid. Van woninginbraken tot personen met verward gedrag. Van evenementen tot externe veiligheid. Die uitdagingen zien we terug in allerlei ontwikkelingen in onze stad en regio. Veiligheid is en blijft een belangrijk thema in onze gemeente.

Kadernota integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

In december 2022 is de kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek voor de jaren 2023-2026 vastgesteld door de raad. Bij die kadernota hoort een tweejaarlijks actieplan. Daarin staat  de concrete veiligheidsaanpak voor die twee jaren.

Actieplan veiligheid 2023-2024

In het actieplan veiligheid voor 2023-2024 laten we zien dat het thema veiligheid volop onze aandacht heeft, hoe die aandacht verdelen en hoe we samenwerken met onze inwoners en partners. ‘Samen naar 100% veilig’, daar gaan we voor.