Samenwerking Zuyderland en Adelante bereikt

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het besluit voor overheveling van de PRB-unit Heerlen (Poliklinische Revalidatiebehandeling) van Adelante naar Zuyderland goedgekeurd.

De beide organisaties willen namelijk de bedrijfsvoering vereenvoudigen.

Feitelijk betreft het vooral een juridische overgang, waarbij er weinig of niets verandert voor zowel patiënten als medewerkers.

In maart 2021 hebben de Raden van Bestuur van Adelante en Zuyderland de medewerkers over hun voornemen geïnformeerd om de onderlinge samenwerking te vereenvoudigen en structureel te intensiveren.

Vervolgens hebben de beide organisaties de beleidsvoornemens uitgewerkt tot concrete plannen.

Verder lezen kunt u op: www.Bieos-omroep.nl