De jaarlijkse controle en schoonmaak van verschillende rioleringen vindt weer plaats. Deze werkzaamheden worden van donderdag 30 maart tot en met woensdag 3 mei uitgevoerd.

De werkzaamheden gebeuren in drie fases:

Inwoners die in de straten wonen waar de werkzaamheden plaatsvinden, krijgen via een bewonersbrief informatie hierover.