Schuldhulpverlening voor ondernemers

In een pilot in Zuid-Limburg werkt een expertiseteam samen voor ondernemers uit de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum om hen te helpen bij schulden.

In dit team zijn het Zelfstandigenloket, gespecialiseerde bureaus voor schuldhulpverlening voor ondernemers en de Kredietbank Limburg (KBL) vertegenwoordigd.

Zo kan er snel een aanpak van de schulden bij de ondernemer plaatsvinden.

Naast deze pilot wordt in breder verband gekeken naar de totale ondersteuning van ondernemers, zoals heroriëntatie voor niet levensvatbare bedrijven.

Ondernemers uit de gemeente Sittard-Geleen kunnen zich melden bij het Zelfstandigenloket in Maastricht via zelfstandigenloket@maastricht.nl of via telefoonnummer 14 043.

Wethouder Kim Schmitz (Schuldhulpverlening) benadrukt het belang van schuldhulpverlening voor ondernemers:

“We willen voorkomen dat ondernemers pas om hulp vragen wanneer de schuld en het aantal schuldei­sers enorm is opgelopen.

Daarom is het belangrijk dat we nu regionaal samenwerken om hulp voor iedereen toegankelijk te maken, dus ook voor kleine zelfstandigen.”

Sinds 1 januari 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is hierop aangepast om ervoor te zorgen dat noodlijdende ondernemers niet tussen wal en schip vallen.

Volgens de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is 23,2% van de ondernemers in Nederland kwetsbaar voor problematische schulden, waarvan het grootste aandeel (71%) bestaat uit ZZP’ers.

Veel ondernemers hebben daarnaast te maken met de financiële impact van de coronacrisis.

Door ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen, wordt voorkomen dat levensvatbare ondernemingen dieper in de financiële problemen komen of genoodzaakt zijn hun bedrijf op te doeken.