Op 20 oktober organiseerden Gemeente Sittard-Geleen en Burgerkracht De Pijler een netwerkbijeenkomst op het gebied van bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Met o.a. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, partners van Kredietbank Limburg, ZoWonen, PIW en de Werkplaats Financiën zaten 80 landelijke, regionale en lokale maatschappelijke partners om tafel.

De partners deelden ervaringen en inzichten om de samenwerking in het veld te versterken.

Zo wees Nationaal ombudsman Reinier van Zutphen er op dat veel goed gaat, maar er ruimte voor verbetering is bij de  houding van de overheid. Gemeenten weten om wie het gaat bij armoede. En waar deze mensen wonen. Mensen in nood moeten actief opgezocht worden.