Zaterdag 27 november zal de Stichting Sjweikeser Rengelaote (SSR) een 90-tal hoogstam fruitbomen planten.

Dit gaat gebeuren aan de Vloedsgraaf in Sweikhuizen vanaf 9.30 u door vrijwilligers van de stichting.

Uiteraard zal het overgrote deel de Sjweikeser Rengelaot betreffen, aangevuld met de diverse bestuivers.

Het perceel aan de Vloedsgraaf is een Europees subsidieproject van LEADER. Dit betekent dat vrijwilligers, merendeel uit Sweikhuizen, werken aan het verbeteren van het landschap rond het dorp door het aanplanten en onderhouden van de hoogstambomen.

Ook het herstellen van de graften en het tegengaan van erosie is een onderdeel van dit project.

De stichting heeft momenteel  7 percelen in Sweikhuizen, die op deze manier zijn aangelegd en onderhouden worden.