Met het weghalen van de letters V&D hebben gedeputeerde Lia Roefs en de wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers vandaag het startsein gegeven voor de sloop van het voormalige V&D-pand aan de Markt in Sittard.

Het oude warenhuis maakt de komende tijd plaats voor het nieuw te bouwen Huis aan de Markt.

 

Het huidige pand wordt eerst van binnen gesloopt, waarbij we uiteraard alles wat hergebruikt kan worden apart houden.

Dus de omgeving zal nu nog niet veel merken van de werkzaamheden,” aldus Andries Houtakkers die samen met zijn collega Pieter Meekels verantwoordelijk is voor de huisvesting van de gemeente. Laatstgenoemde vult aan dat aan de binnenkant gesloopt wordt door medewerkers van Vidar, het leerwerkbedrijf van de gemeente.

,,De sloop van de buitenkant die daarna volgt, maakt onderdeel uit van de aanbesteding voor het Huis aan de Markt en gebeurt straks in opdracht van de ontwikkelaar die de aanbesteding wint.”

Het Huis aan de Markt wordt een representatieve ontmoetingsplek van de gemeente Sittard-Geleen waar bestuur, ondernemers, inwoners en partners elkaar kunnen ontmoeten.

Zie verder bericht op website,Bieos-omroep.nl

Start sloop V+D pand aan markt Sittard PHOTO AND COPYRIGHT ERMINDO ARMINO