Mocht er een meerderheid zijn voor een van de andere drie opties dan moet het Limburg Parlement ruim 35 miljoen euro reserveren voor de aanleg van een nieuwe landingsbaan. Het provinciebestuur heeft alle voor- en nadelen van de vier opties van het vliegveld tot in details uitgewerkt. Daarbij is gekeken naar zaken als gezondheid, natuur, landschap, klimaat, veiligheid en regionale verankering.

Voor de twee meest extreme scenario’s – maximale groei en sluiting van MAA – was tot nu toe politiek gezien de minste steun. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn voor sluiting. Andere partijen opteren voor een variant waarbij Maastricht Aachen Airport zich vooral richt op het vrachtverkeer of probeert volop in te zetten op elektrisch vliegen in de nabije toekomst.

Op 3 juni nemen Provinciale Staten een besluit over de toekomst van het vliegveld. Partijen hebben afgesproken dat het vrije kwestie is. Dat wil zeggen dat Statenleden vrij kunnen kiezen voor welke variant ze uiteindelijk zullen stemmen.

Bron , 1 l