Op woensdag 11 en donderdag 12 augustus vinden er snoeiwerkzaamheden plaats aan de houtopstand aan de Adsteeg in Beek.

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er een flora en fauna scan uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn noodzakelijk om eventuele schade aan het talud in de toekomst te voorkomen.

De Adsteeg blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Er worden twee verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.