Speelvoorzieningen Sittard-Geleen

Wipkippen, spinnenwebben, voetbaldoeltjes, klimrekken. In iedere buurt is wel een speelplek voor kinderen. Groot, klein, beheerd of onbeheerd; er zijn maar liefst 170 stuks verspreid in onze gemeente. Vaak komen deze speelplekken in overleg met de buurt tot stand.
Waar liggen de speelplekken?

Kaart Speelplekken sittard-geleen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b8e9fa4e0012425aa8b5caf7af72a168″>Interactieve kaart speelplekken
Beheerde speeltuinen
Speeltuin Thienbunder Sittard
Speeltuin De Roetsj Sittard
Speeltuin De Paddestoel Born
Speeltuin Miranaburg Geleen< Speeltuin t Weike Geleen Speeltuin De Sjteinakker Geleen Speeltuin Sjoepienoe Sittard Ook kent de gemeente een aantal grotere speelvoorzieningen, die deels beheerd worden door bijvoorbeeld een buurtvereniging of een speciaal hiervoor opgerichte stichting. Voorbeelden zijn ’t Ruiberke in Obbicht en in Geleen speeltuin Lutterade en het Chrysantenveldje. Er zijn twee skatebanen in onze gemeente: op de hoek van de Holleweg – Mgr Buckxstraat in Sittard

in de Milaanstraat bij het Fortunastadion in Sittard

Onderhoud
De speelplekken zijn waar nodig voorzien van valdempende ondergronden welke kunnen bestaan uit zand, gras, boomschors, rubber tegels of kunstgras.

Het reguliere onderhoud en de functionele inspecties worden uitgevoerd door de afdeling Wijkbeheer. Eenmaal per jaar doet een gespecialiseerd bedrijf een grote inspectie.

Zijn er toch gebreken of opvallende zaken, maak dan een melding. Gebreken worden dan zo snel mogelijk verholpen.
Veiligheid
Kinderen en ouders moeten er op kunnen rekenen dat de speelvoorzieningen veilig zijn. Daarmee wordt overigens niet bedoeld dat alle risico’s vermeden kunnen worden. Risico’s zijn nooit volledig uit te sluiten en ze vormen een wezenlijk onderdeel van het spelen. Ze horen bij het leerproces en de ontwikkeling. De risico’s dienen wel beheersbaar en herkenbaar te zijn voor de doelgroep.
Cruyff-Court
Dit is een kunstgrasveld dat is aangelegd in samenwerking met 
de Cruyff Court foundation en de KNVB, locatie: Bachstraat Sittard
Jongerenplekken
Op diverse plaatsen in de gemeente staan zogenaamde JOP’s. Dit zijn overkappingen waar met name jongeren zich kunnen ophouden. Deze plaatsen zijn in nauw overleg met jongeren- werk door de gemeente gerealiseerd.
Skatevoorzieningen
Wijkpark De Wimmeren Romeinenstraat Sittard
Nabij sporthal Het Anker in Born
Jos Klijnenlaan Geleen Zuid

De entreekosten van de beheerde speeltuinen zijn verschillend, maar bewust laag gehouden om ze voor een ieder toegankelijk te houden. Veelal is het mogelijk een jaarkaart aan te schaffen. Op de websites van de speeltuinen (die door de stichting wordt beheerd) vindt u meer informatie.