Onlangs zijn jullie geïnformeerd over de SportContrainer: een voor iedereen toegankelijke mobiele sportopstelling. Intussen is deze geplaatst op de eerste locatie: het Molenpark in Urmond. Meerdere sportaanbieders hebben aangeboden om gratis lessen te verzorgen.

Ook jullie kunnen hier aan deelnemen, of de SportContrainer gebruiken voor trainingen of activiteiten van jullie eigen club.

Ga naar de pagina met meer informatie over de SportContrainer.