St. Martinusviering kerk Overhoven

In de parochiekerk H. Hart van Jezus Overhoven vindt op zondag 7 november om 11.00 uur een Gezinsviering plaats in het teken van Sint Maarten (Sint Martinus).

Tijdens deze viering zullen kinderen het Sint-Maartensspel spelen en het kinderkoor ‘The Voices of Kids’ uit de parochie zal passende liederen zingen in het teken van Sint Maarten. Alle kinderen en ouders worden uitgenodigd om naar deze Gezinsviering te komen. Aan het einde van de Gezinsviering vindt er een lampionnenprocessie plaats. De kinderen mogen allemaal een lampion meebrengen!

Er is in de kerk voldoende plaats om de 1,5 meter te waarborgen.

U kunt de livestreams uit de H. Hartkerk volgen via de website: www.voicesofkids.123website.nl en klik daar in de menubalk op ‘Livestream Parochie Overhoven’. Of gebruik deze link: www.voicesofkids.123website.nl/447376529

HELAAS ZAL HET ‘KOFFIEDRINKEN’ IN HET PAROCHIEZAALTJE NA DE GEZINSVIERING NIET DOORGAAN. DIT VANWEGE DE VEILIGHEID EN AANGESCHERPTE MAATREGELEN.

Het verhaal over Sint Martinus
Eigenlijk heette hij Martinus, een zoon van een rijke koopman. Zijn ouders waren Romeinen en hij was soldaat in het leger van de Romeinse keizer. Op een zeer koude dag in de winter toen hij met een groepje soldaten op zijn paard richtig huis reed, zag Martinus een arme man zonder jas in de sneeuw zitten. De man had geen schoenen aan, hij had het erg koud en bedelde om geld zodat hij eten kon kopen. Martinus kon zijn ogen er niet voor sluiten, maar hij had geen geld voor de man.
Hij stapte van zijn paard af en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme man een helft tegen de kou. Pas daarna vervolgde Martinus zijn weg naar huis.

Matinus overleed op 8 november 397 en werd op 11 november begraven.

Nu is 11 november een gewone dag, maar vroeger vierden ze op deze dag de winterfeesten. Men kon nog even goed eten en drinken, daarna begon de vaak strenge winter en moesten ze zuinig zijn met brandstof en voedsel. Om het voor deze mensen wat gemakkelijker te maken, mochten de arme mensen met Sint Maarten, (maar ook met Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen) langs de deur gaan. Ze zongen dan een liedje waarvoor ze geld, voedsel of brandstof kregen. Zo zorgden de mensen voor elkaar…. en daarom vieren wij op 11 november nog altijd Sint Maarten, het feest van het licht!
Het valt midden in de herfst. De bomen zijn kaal en het is vroeg donker. Het feest is een echt ‘lichtfeest’ voor kinderen.
De traditie is dat kinderen zelf een lantaarntje (lampion) maken van papier, karton, een uitgeholde suikerbiet of pompoen met een kaarsje erin.
Hiermee gaan ze ’s avonds als het donker is in optocht langs de huizen. Aan de deur zingen ze een aantal liedjes. In ruil hiervoor krijgen ze een kleine attentie, net zoals Sint Maarten die de helft van zijn mantel aan de arme man gaf. Tegenwoordig bestaat de traktaties uit wat snoep, een mandarijn of bijvoorbeeld een speelgoedje.